top of page

Barn og ungdom

Hvorfor kaller vi oss pinsevenner?

Etter Jesu opprykkelse sendte Han Den Hellige Ånd ned på jorden, og apostlene begynte å tale på mange forskjellige språk. Denne hendelsen fant sted under det vi i dag kaller: "Pinsen", og derfor har vi blitt kalt: "Pinsevenner". Vi tror at Jesus er Guds Sønn. En Gud som er full av kjærlighet og barmhjertighet til alle folkeslag her på jorden.

"Da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted. Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt. Tunger som av ild viste seg for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av Den Hellige Ånd, og de begynte å tale på andre språk ettersom Ånden gav dem å forkynne." - Apg.2:1-4

bottom of page