Mer om menigheten

Hvorfor kaller vi oss pinsevenner?

Etter Jesu opprykkelse sendte Han Den Hellige Ånd ned på jorden, og apostlene begynte å tale på mange forskjellige språk. Denne hendelsen fant sted under det vi i dag kaller: "Pinsen", og derfor har vi blitt kalt: "Pinsevenner". Vi tror at Jesus er Guds Sønn. En Gud som er full av kjærlighet og barmhjertighet til alle folkeslag her på jorden.

"Da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted. Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt. Tunger som av ild viste seg for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av Den Hellige Ånd, og de begynte å tale på andre språk ettersom Ånden gav dem å forkynne." - Apg.2:1-4

KONTAKT

© 2018 by Tankekraft

Sion Råde Pinsemenighet

Ekornveien 5B, 1640 Råde

​​

Tel: 950 23 490

E-post: post@sionraade

Kontonr. 9791 12 01732
Org.nr. 975 48 4084

www.sionraade.no